แค่ได้เรียนรู้บางอย่าง ชีวิตเราก็เปลี่ยน แค่ได้สอนอะไรบางอย่างให้ใคร คุณก็ได้เปลี่ยนชีวิตเขาแล้ว แต่ถ้าคุณสอนให้คนอื่นรู้จักถ่ายทอดต่อ ก็เท่ากับคุณได้เปลี่ยนโลกใบนี้

หลักจาก The Ultimate Gift ประสบความสำเร็จโดยเป็นหนังสือขายดีที่สุด และ 20th  Century Fox นำเนื้อหาไปทำเป็นภาพยนตร์แล้ว Jim Stovall ก็ได้ส่งมอบ ปัญญาแห่งผู้ชนะ ตามติดมาทันที

เป็นเวลามากกว่าทศวรรษแล้วที่บทความต่างๆ ในคอลัมน์ ปัญญาแห่งผู้ชนะ ของ Jim Stovall มีผู้อ่านและผู้ศึกษาซึ่งเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จจากทั่วโลก ณ ตอนนี้เราเองก็สามารถเรียนรู้ปฏิภาณเดียวกัน เชาวน์ปัญญาเดียวกัน และประสบการณ์อันรุ่มรวยเฉกเช่นเดียวกันได้จากหนังสือเล่มนี้

ปัญญาแห่งผู้ชนะ อัดแน่นไปด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับแนวทางการทำงานและการเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ โดยสอดแทรกหลักคิดที่จะกระตุ้นให้เกิดการพิจารณาตนเอง การแบ่งเนื้อหาออกเป็นบทสั้นๆ ทำให้ผู้อ่านสามารถอ่านได้แบบค่อยเป็นค่อยไปเพื่อผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่กว่า

ข้อมูลหนังสือ

  • ปัญญาแห่งผู้ชนะ : จิตสำนึกผู้มั่งคั่ง
  • แปลจากหนังสือ: Wisdom for Winners: A Millionaire Mindset
  • ผู้เขียน: Jim Stovall
  • ผู้แปล: บุณยนุช ชมแป้น
  • สำนักพิมพ์: เดอะเกรทไฟน์อาร์ท
  • จำนวนหน้า: 252 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ธันวาคม 2560
  • ISBN: 9786167882123