ดร.นโปเลียน ฮิลล์ ได้ใช้เวลากว่า 25 ปี ทำการสัมภาษณ์และรวบรวมความรู้ ที่เป็นบทเรียนและปรัชญาชีวิตของบุคคลที่ประสบความสำเร็จสูงสุดกว่า 400 คน ในสหรัฐอเมริกา เพื่อที่จะเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาและทำให้คนประสบความสำเร็จไปทั่วโลก หนังสือเล่มนี้จะนำท่านไปพบกับโอกาสแห่งความสำเร็จในชีวิตอย่างที่ท่านอาจจะไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าท่านจะมีได้ ตราบเท่าที่ท่านมีความบริสุทธิ์ในต่อตัวของท่านเอง นี่คือ หนังสือที่ดีที่สุดที่จะนำท่านไปสู่ความสมหวังในชีวิต นี่คือ ความหมายที่จะทำให้ชีวิตของท่านคุ้มค่ากับชีวิตหนึ่งที่ได้เกิดมา นี่คือ ศักยภาพอันยิ่งใหญ่ที่แฝงอยู่ในตัวของท่าน คนทั่วโลกมีโอกาสได้อ่านหนังสือเล่มนี้มาแล้วและนี่คือ โอกาสพิเศษของท่าน

ข้อมูลหนังสือ

  • ปรัชญาชีวิตศาสตร์แห่งความสำเร็จ
  • แปลจากหนังสือ: The Napoleon Hill's Laws of Success
  • ผู้เขียน: Napoleon Hill
  • ผู้แปล: ปสงค์อาสา
  • สำนักพิมพ์: เดอะเกรทไฟน์อาร์ท
  • จำนวนหน้า: 752 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 13 — มิถุนายน 2558
  • ISBN: 9786167882017