การนำเสนอในเล่มนี้เป็นการผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์และศาสตร์แห่งการเป็นผู้นำของโลกธุรกิจได้อย่างเฉลียวฉลาด งดงาม และน่าสนใจ ด้วยการผูกกลยุทธ์ วิธีการ และคำคมของคานธี กับการนำธุรกิจในคริสต์ศตวรรษที่ 21 นำเสนอแนวคิดตั้งแต่จัดจ้าง การกระตุ้น การสร้างขวัญและกำลังใจ ซึ่งตั้งอยู่บนจริยธรรม อันจะนำองค์กรไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลหนังสือ