ทุกสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับคณะยอดฮิต

 


ใครๆ ก็เรียนได้?

 


เรียนที่ไหนก็เหมือนกัน?

 


งานสบาย?

 


เงินเดือนเป็นแสน?

หนังสือเล่มนี้เป็นความคิดริเริ่มที่เปิดศักราชใหม่ของการให้โอกาสบุคคลได้วิเคราะห์ตนเองกับความเป็นนิติศาสตร์ มีข้อมูลที่จำเป็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกเรียนนิติศาสตร์ กลั่นมาจากประสบการณ์ของผู้เขียน การวิเคราะห์ การศึกษาค้นคว้า และเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ

ข้อมูลหนังสือ