รวมบทกวี นิพพานข้างถนน ผลงานบทกวีในรอบ 20 ปี ของ สกุล บุณยทัต

นิพพานเกิดขึ้นข้างถนน
วัฏฏะสงสารคือเรื่องเล่าแห่งนิทาน
ข้างถนนคือตำนานแห่งตำนาน
คนตื่นรู้เบิกบาน
บรรลุนิพพานอยู่ข้างถนน

ข้อมูลหนังสือ

  • นิพพานข้างถนน
  • ผู้เขียน: สกุล บุณยทัต
  • สำนักพิมพ์: On Art
  • จำนวนหน้า: 224 หน้า ปกแข็ง
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2558
  • ISBN: 9786167864068