“หากเราไม่เข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและหาวิธีรับมือ มันจะเข้ามาครอบงำชีวิตเราอย่างที่เกิดขึ้นกับผมในวัยเด็ก ความกลัวและความวิตกกังวลทำให้ผมไม่สามารถแก้ไขปัญหาของตัวเอง ผมรู้สึกอ่อนเปลี้ยไปหมด”
“มีศาสตร์การทำความเข้าใจอารมณ์อยู่ เราไม่ได้เกิดมาพร้อมความสามารถพิเศษที่จะรับรู้ว่าตัวเราเองและคนอื่นๆ กำลังรู้สึกอะไรและทำไม เราทุกคนต่างต้องเรียนรู้ทักษะนี้”
ผู้เขียนอธิบายว่าความฉลาดทางอารมณ์คือ “ความสามารถที่จะเฝ้าสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของตนเองและผู้อื่น แยกแยะอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นได้ และสามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อนำทางการคิดและการกระทำของตน”
หนังสือเล่มนี้สอนเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ การพัฒนาทักษะทางอารมณ์ เพื่อให้เรากลายเป็น “นักวิทยาศาสตร์ทางอารมณ์” ในการใช้ชีวิต
"หลังผ่านการทำวิจัยและประสบการณ์จากการปฏิบัติมาสามสิบปี พวกเราที่ศูนย์ฯ มหาวิทยาลัยเยล ได้ระบุความสามารถที่จำเป็นต่อการเป็นสิ่งที่เราเรียกว่า 'นักวิทยาศาสตร์ทางอารมณ์' เอาไว้ ซึงเราจะอธิบายในหนังสือเล่มนี้"

ข้อมูลหนังสือ