ชีวิตคุณเป็นผลจาก "ข้อตกลง" ที่คุณทำไว้กับตัวเอง กับคนอื่น และกับชีวิต "ข้อตกลง" เหล่านี้เป็นตัวกำหนดว่าคุณจะมีประสบการณ์ชีวิตอย่างไร ดังนั้นคำถามสำคัญคือ คุณได้ทำ "ข้อตกลง" อะไรไว้บ้าง? คุณรู้ไหมว่าที่ผ่านมามันส่งผลอย่างไรกับชีวิตคุณ? แล้วคุณจะเปลี่ยน "ข้อตกลง" เหล่านั้นอย่างไรให้มันเกื้อหนุนชีวิตจิตใจคุณ แทนที่จะบั่นทอนทำลาย?

ข้อมูลหนังสือ