เมื่อ "การเดิน" พาเราเข้าสู่ห้วงลึกสุดในตัวเอง "Walking One Step at a Time : ก้าวเดิม" สุนทรียภาพแห่งงานเขียน ที่หยั่งลึกถึงความเป็นมนุษย์และความหมายชีวิต จากนักผจญภัยสุดขอบโลก คนแรกในประวัติศาสตร์ ที่พิชิตขั้วโลกเหนือ ขั้วโลกใต้ และยอดเขาเอเวอเรสต์

อาจเป็นหนังสือที่ดีที่สุดเกี่ยวกับการเดินที่คุณเคยอ่าน...ความลับสำคัญจะเผยตัวออกมาผ่านข้อเขียนที่งดงามลื่นไหล ผ่านน้ำเสียงเปี่ยมปัญญาและปลอบโยน...คุณจะเห็นว่านี่ไม่ใช่หนังสือธรรมดาเกี่ยวกับการเดิน
- New York Journal of Books  

งานเขียนที่ท้าทายผู้อ่านให้ก้าวสู่การเข้าใจตัวเองมากขึ้น และก้าวสู่การค้นพบที่ทางอันสงบเย็นท่ามกลางความเป็นไปของชีวิต...ถ้อยคำที่ให้แรงบันดาลใจและงดงามราวบทกวีในหนังสือเล่มนี้ จะทำให้ผู้อ่านหวนนึกถึงงานของเฮนรี เดวิด ธอโร ในชื่อเรื่องเดียวกัน (Walking) 

- Library Journal 

ข้อมูลหนังสือ

  • ก้าวเดิน
  • แปลจากหนังสือ: Walking: One Step at a Time
  • ผู้เขียน: Erling Kagge
  • ผู้แปล: ธันยพร หงษ์ทอง
  • สำนักพิมพ์: โอ้มายก้อด
  • จำนวนหน้า: 188 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2563
  • ISBN: 9786167832388