"ความเชื่อของเราแปรเปลี่ยนได้ ด้วยประสบการณ์ส่วนตัวที่ตรงและทรงพลังคุณจะเริ่มเข้าใจเรื่องบางเรื่องก็เมื่อได้ประสบกับแก่นแท้ของมันเท่านั้น แล้วเมื่อนั้นจากที่คุณ "เชื่อ" (belief) จะกลายเป็นการ "รู้" (knowing) ทันที ผมหวังใจว่าความหมายของการมีชีวิต จะช่วยให้คุณจำความรักได้ ให้คุณบ่มเพาะและขยายประสบการณ์แห่งรักได้ โดยเฉพาะรักที่มอบต่อตัวคุณเอง และในสายสัมพันธ์ต่อคนรอบข้าง

- นายแพทย์ไบรอัน ไวส์ 

ก่อนหน้านี้ นายแพทย์ไบรอัน ไวส์ ได้ช็อกวงการแพทย์สมัยใหม่ด้วยการสะกดจิตย้อนความทรงจำในอดีตชาติของคนไข้หลายพันคน ทั้งยังเขียนหนังสือนำเสนอประสบการณ์ของการกลับชาติมาเกิด การระลึกชาติบำบัด และการกลับมาพบกันของคู่แท้ (เราจะข้ามเวลามาพบกัน) ซึ่งได้รับการแปลเกือบ 30 ภาษา ยอดขายหลายล้านเล่ม

ในความหมายของการมีชีวิต (Messages from the Masters) ซึ่งเป็นตัวแทนสุดยอดประสบการณ์ความรู้และการศึกษาตลอด 20 ปี และเป็นหัวใจคำสอนของนายแพทย์ไวส์เล่มนี้ ผู้เขียนไม่เพียงนำเสนอเรื่องราวชวนอึ้งจากการสะกดจิตระลึกชาติของคนไข้ รวมถึงถ่ายทอด "คำสอน" จาก The Masters - วิญญาณเบื้องบนเกี่ยวกับเรื่องอดีตชาติ และการเวียนว่ายตายเกิด หากยังขยายประเด็นสู่การเปลี่ยนแปลงชีวิตปัจจุบัน ธรรมชาติและจุดหมายของดวงวิญญาณ พลังของความรัก การเยียวยา ภาพกว้างของชีวิต กระแสเคลื่อนไหวนิวเอจ รวมถึงการทำความเข้าใจความหมายของเรื่องราวทั้งหมดนี้

 

 

ข้อมูลหนังสือ

  • ความหมายของการมีชีวิต (พิมพ์ครั้งที่ 3)
  • แปลจากหนังสือ: Messages From The Masters
  • ผู้เขียน: Brian L. Weiss, M.D.
  • ผู้แปล: มณฑานี ตันติสุข
  • สำนักพิมพ์: โอ้มายก้อด
  • จำนวนหน้า: 360 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 3 — กันยายน 2562
  • ISBN: 9786167832371