“ฉันชอบหนังสือเล่มนี้ เพราะมันอธิบายหลายสิ่งในแบบที่ฉันเองก็รู้สึกเช่นเดียวกัน”

— Virginia Satir, author of Peoplemaking

 

คุณไม่จำเป็นต้องมีชีวิตที่ดิ้นรนและเจ็บปวดไปตลอด สาส์นจาก ‘โอริน’ จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตจากระดับคลื่นพลังงานที่สูงขึ้น ขยายมุมมองที่คุณมีต่อชีวิต และความสัมพันธ์ คำสอนจากโอริน ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเติบโตทางจิตวิญญาณ ในแบบที่ช่วยให้คุณเปลี่ยนแปลงตัวเอง ค้นพบพลังภายในและเข้าถึงความจริงของตัวคุณเมื่อคุณเรียนรู้วิธี...

 • รักตัวเองและให้ค่าตัวเอง
 • รู้จักกฎของการยอมรับและการเพิ่มพูน
 • เชื่อมั่นในตัวเองและนับถือตัวเองเพิ่มขึ้น
 • เชื่อมต่อกับตัวตนส่วนลึก และตัวตนย่อย
 • เข้าถึงความสงบภายใน
 • คลายสิ่งปิดกั้นภายใน
 • กระจ่างในความตั้งใจและแรงจูงใจ
 • มองชีวิตอย่างเป็นภาพรวม
 • มีชีวิตด้วยจุดมุ่งหมายชั้นสูง ฯลฯ

คำสอนจากโอริน ภูมิปัญญาไร้กาลเวลาที่ได้รับการ “สื่อ” จากจิตวิญญาณที่เป็นพลังงานขั้นสูงซึ่งเรียกตัวเองว่า “โอริน”

“ฉันคือครูทางจิตวิญญาณฉันอยู่ในมิติที่วิทยาศาสตร์ของเธออธิบายไม่ได้”

ปัจจุบันแปลแล้วนับสิบภาษา ยอดขายกว่าหนึ่งล้านเล่ม

ข้อมูลหนังสือ

 • คำสอนจากโอริน
 • แปลจากหนังสือ: Living with Joy
 • ผู้เขียน: Sanaya Roman
 • ผู้แปล: ปรารภ สินมา
 • สำนักพิมพ์: โอ้มายก้อด
 • จำนวนหน้า: 235 หน้า ปกอ่อน
 • พิมพ์ครั้งที่ 1 — มีนาคม 2562
 • ISBN: 9786167832333