"หนังสือที่ให้ความเข้าใจใหม่ แสดงให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างบาดแผลทางใจในช่วงต้นวัย กับความเจ็บป่วยทางกายและจิตใจที่เกิดกับคนมากมายในวัยผู้ใหญ่ ผู้เขียนสะกดเราด้วยวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจนและชวงอึ้ง รวมถึงเรื่องเล่าสะเทือนใจจากการต่อสู้กับความเจ็บป่วยที่เปลี่ยนชีวิตผู้เขียนและคนอื่นๆ Childhood Disrupted: เกินกว่าเจ็บปวด ผสมผสานความเข้าใจที่สดใหม่ถึงผลกระทบของบาดแผลทางใจ เข้ากับการเป็นคู่มือล้ำค่าสู่เส้นทางการเยียวยา"

— Tara Brach,PhD ผู้เขียน Radical Acceptance และ True Refuge


อดีตของคุณจะกลายเป็นระบบชีวภาพในตัวคุณ YOUR BIOGRAPHY BECOMES YOUR BIOLOGY.

การเผชิญบาดแผลทางใจในวัยเด็กอาจทำให้คุณกลายเป็นคนเข้มแข็งขึ้น แต่สิ่งที่เกิดขึ้นบ่อยกว่านั้นคือ มันจะ
ทำให้คุณมีปัญหาสุขภาพในวัยโต หนังสือเล่มนี้นำเสนอการศึกษาวิจัยที่สำคัญที่สุดและครั้งใหญ่ที่สุดที่คุณอาจ
ไม่เคยได้ยินมาก่อน นั่นคือ การศึกษาประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็ก: Adverse Chidhood Experiences Study (ACEs)
ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมโยงที่เป็นวิทยาศาสตร์อย่างไม่อาจหักล้าง ระหว่างประสบการณ์เลวร้ายในวัยเด็กหลายรูปแบบ
กับการก่อตัวของปัญหาสุขภาพทั้งทางกายและใจเมื่อโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่

บาดแผลทางความรู้สึกที่เราประสบบ่อยๆ ในช่วงต้นวัย ไม่เพียงเข้าไปกำหนดสภาวะอารมณ์ของเราเมื่อโตขึ้น
แต่ยังส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและความยืนยาวของชีวิต ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์รู้ลงไปถึงระดับชีวเคมีว่า
การทะเลาะกันบ่อยๆ ของพ่อแม่ การหย่าร้าง ความตายของคนในครอบครัว การถูกรังแกหรือกลั่นแกล้ง การ
ถูกทอดทิ้งทางกายและจิตใจ การเติบโตมากับพ่อแม่ที่ชอบตำหนิ ดุด่า ตบตี ติดสุรา หรือป่วยทางจิต ฯลฯ
สามารถฝาก "รอยประทับ" ทางกายภาพไว้ในสมองของเราอย่างถาวร บาดแผลที่เกิดขึ้นนี้ก่อให้เกิดความ
เจ็บป่วย เช่น โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคภูมิต้านตนเอง โรคปวดกล้ามเนื้อ โรคซึมเศร้า ฯลฯ ทั้งยังเป็นตัวกำหนด
ว่าเราจะมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นอย่างไร และเราจะเลี้ยงดูลูกได้ดีแค่ไหนอีกด้วย

ผู้เขียนยังชี้ให้เห็นว่าทำไมเด็กบางคนจึงมีภูมิคุ้มกันต่อความเครียดมากกว่าคนอื่น ทำไมผู้หญิงถึงมีความเสี่ยง
เป็นพิเศษ ทั้่งยังเสนอแนวทางสู่การบำบัดร่างกายและจิตใจ รวมถึงเรื่องว่าคุณจะรีเซ็ตระบบชีวภาพของตัวเอง
และช่วยให้คนที่คุณรักพบทางเยียวยาอย่างไร หนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นวิถีทางที่คุณหรือคนที่คุณรู้จักอาจ
ติดอยู่ในความเจ็บปวด และสิ่งที่คุณสามารถทำได้เพื่อที่จะเยียวยา

ข้อมูลหนังสือ