ดูเหมือนคนมากมายในยุคนี้ถ้าไม่เครียดจนเกินไปก็รู้สึกว่างเปล่าในจิตใจเคว้งคว้างท่ามกลางกระแสพัดพาไม่รู้จะเอาอย่างไรกับตัวเองดีไม่รู้ทิศทางให้มุ่งหน้าไป

ปฏิเสธไม่ได้ว่าการงานเป็นส่วนสำคัญในชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้น (สุขทุกข์ ดีร้าย) กับชีวิตการงานจะส่งผลต่อชีวิตด้านอื่นๆ ของเราอย่างลึกล้ำแต่การงานไม่ได้เป็นแค่เรื่อง "การทำงาน" หรือ "การเลี้ยงชีพ" หากยังเป็นวิถีการใช้ชีวิตเป็นวิธีหล่อเลี้ยงตัวเองและคนรอบตัวเป็นหนทางที่เราได้มีประสบการณ์กับโลกได้คลี่คลายทางวิญญาณได้เติบโต และเป็นของขวัญแท้จริงแก่ผู้คน

A Life at Work: ที่ทางของคุณบนโลกนี้ ไม่ใช่หนังสือแนะแนวอาชีพการงานแต่เกี่ยวกับชีวิตด้านในที่คลี่ออกมาว่าการงานแห่งชีวิตแยกไม่ออกจากการเข้าใจตัวเองอย่างลึกซึ้งรวมถึงเขาใจธรรมชาติของชีวิตทั้งยังเกี่ยวกับการฟัง "เสียงเรียก" และ "สัญญาณ" ที่ปรากฏระหว่างทางให้เรามองตัวเองในภาพกว้างและด้วยสายตาละเอียดอ่อน

หนังสือเล่มนี้นำเสนอผ่านมุมมองของ Depth Psychology และ Mythology ซึ่งจิตวิทยาทั่วไปมักไม่ได้กล่าวถึงเพื่อให้คุณเข้าใจที่ทางของตัวเองรวมถึงเส้นทางเดินเฉพาะตัวของคุณ

ข้อมูลหนังสือ

  • ที่ทางของคุณบนโลกนี้
  • แปลจากหนังสือ: A Life at Work
  • ผู้เขียน: Thomas Moore
  • ผู้แปล: พรรณี ชูจิรวงศ์
  • สำนักพิมพ์: โอ้มายก้อด
  • จำนวนหน้า: 272 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2561
  • ISBN: 9786167832302