“ถ้าจุดมุ่งหมายในชีวิตคุณคือการหลีกเลี่ยงความเจ็บปวดและหลบหนีความทุกข์ ผมไม่แนะนำให้คุณแสวงหาการเติบโตทางจิตใจ ประการแรกเพราะคุณไม่สามารถได้มันมา คุณก็จะถูกเรียกร้องให้ไปช่วยเหลือคนอื่นๆ ให้ทำในสิ่งที่คุณเองต้องเจ็บปวดมากขึ้น หรือกระทั่งเรียกร้องจากคุณมากกว่าที่คุณจะจินตนาการถึง

คุณอาจเกิดคำถามว่า ถ้าอย่างนั้นเราจะปรารถนาการเติบโตทางจิตใจไปเพื่ออะไร ถ้าคุณถามคำถามนี้ บางทีคุณอาจยังไม่รู้จักความปีติเบิกบานมากเพียงพอก็เป็นได้ บางทีคุณอาจพบคำตอบในส่วนที่เหลือของหนังสือเล่มนี้ บางทีคุณอาจไม่พบ"

ข้อมูลหนังสือ