"เขียนได้อย่างงดงามและค้นคว้าอย่างจริงจัง อะไรทำให้ชีวิตคนเรามีความหมายชี้ถึงความโหยหาที่เราต่างมีร่วมกันถึงชีวิตที่มีความลึกและความสำคัญในวัฒนธรรมที่กรอกหูเราแต่เรื่องความสุข หนังสือที่เฉลียวฉลาดและอบอุ่นนี้นำทางเราสู่สิ่งสำคัญแท้จริง การอ่านหนังสือเล่มนี้คือประสบการณ์เปลี่ยนชีวิต"

SUSAN CAIN, author of Qulet

 

"หนังสือที่ติดตรึงใจ ว่าด้วยการแสวงหาสิ่งหนึ่งซึ่งสำคัญกว่าความสุข ผู้เขียนเผยให้เห็นว่าทำไมความหมายจึงขาดหายไปจากชีวิตเรา และเราจะค้นพบมันได้อย่างไร เขียนได้อย่างงดงาม อิ่งกับหลักฐานเชิงประจักษ์ อีกทั้งยังให้แรงบันดาลใจ นี่คือหนังสือที่ผมเฝ้ารอมานาน"


ADAM GRANT,author of ongnala and Give and take ;Protessor at the wharton School

 

"คู่มือสู่การค้นพบความหมายในชีวิตที่ให้ความเข้าใจอย่างยิ่ง...ผู้เขียนเปลี่ยนความเข้าใจเราได้อย่างชวนคล้อยตามว่า ชีวิตที่ดีนั้นประกอบขึ้นจากอะไรบ้าง"


PUBLISHERS WEEKLY

ข้อมูลหนังสือ