มนุษย์เราไม่ได้เกิดมาเพียงเพื่อจะหาความสุข หรือหลบหนีทุกข์ แต่ยังมีแรงขับลึก ๆ ที่อยากใช้ชีวิตอย่างมีความหมายอีกด้วย และ "ชีวิตที่มีความหมาย" นี้เองที่ช่วยเติมเต็มจิตใจเราอย่างลึกล้ำ แม้ในยามที่เราต้องทนทุกข์ หรือเผชิญสิ่งเลวร้าย

ข้อมูลหนังสือ