The Examined Life – ใจคนเรายากเย็นเกินไป คือเรื่องราวของการพูดคุยการรับฟังและการทำความเข้าใจ ระหว่างนักจิตวิเคราะห์ผู้ละเอียดอ่อนกับเหล่าคนไข้ เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเรา : เกี่ยวกับคนที่เรารักและเรื่องไม่จริงที่เราพูด การเปลี่ยนแปลงที่เรากล้ำกลืน ความเศร้าเสียใจ ความโหยหาจากส่วนลึก ฯลฯ ที่สุดแล้ว เรื่องราวเหล่านี้ไม่เพียงแสดงให้เห็นว่าเราสูญเสียตัวเองไปได้อย่างไรแต่ยังให้เห็นด้วยว่าเราอาจค้นพบและกอบกู้ตัวเองกลับคืนมาได้อย่างไร

    ประสบการณ์สอนผมว่า ชีวิตวัยเด็กของเราจะทิ้งเรื่องราวบางอย่างไว้ในตัวเราแบบนี้ เรื่องราวที่เราไม่รู้จะบอกเล่าออกมาอย่างไร เพราะไม่มีใครช่วยเราค้นหาถ้อยคำ เมื่อเราไม่มีวิธีเล่าเรื่องราของเรา เรื่องราวของเราจะเป็นฝ่ายเล่าเกี่ยวกับตัวเราเอง มันจะเล่าผ่านทางความฝัน ผ่านอาการทางกายและใจ หรือไม่เราก็จะพบว่าตัวเรามีพฤติกรรมการแสดงออกในแบบที่เราเองก็ไม่เข้าใจ


 

ข้อมูลหนังสือ