พลิกชะตา บอกเล่าถึงการแสวงหาภายในของผู้เขียนและวิถีทางที่เขาเข้าไปสัมพันธ์กับโลกภายนอก ซึ่งค่อยๆ ทำให้เราเห็นภาพว่า ทางสองเส้นนี้คือเส้นทางเดียวกันหรือผูกโยงเข้าด้วยกันอย่างไร มันไม่ได้แยกจากกันอย่างที่เราเข้าใจ มากกว่านั้น การแสวงหานี้ที่สุดแล้วก็เดินตามรอยการแสวงหาที่ถูกขับดันเร่งเร้าอยู่ในตัวเราทุกคนมาตลอด (The Hero’s Journey) ฉะนั้น ในเรื่องเล่าของผู้เขียนจึงมีเรื่องราวของเราแฝงอยู่อย่างแยกไม่ออกในหลายๆทาง

ข้อมูลหนังสือ