“ใครอยู่ในตัวคุณ ตกใจไหมเวลาได้รู้เช่นนี้ คุณคิดว่าคุณเป็นอิสระ แต่บางทีท่าทาง ความคิด อารมณ์ ทัศนคติ และความเชื่อในตัวคุณอาจมาจากคนอื่นทั้งสิ้น ไม่น่าตกใจหรือ แต่คุณไม่เคยรู้เลย ถ้าพูดถึงชีวิตจักรกลที่ติดตัวคุณมา เวลาคุณรู้สึกอย่างแรงกล้ากับอะไรสักอย่างและคุณคิดว่านั่นคือคุณ แต่ใช่คุณจริงๆ หรือ อาจต้องอาศัยความตระหนักรู้มากทีเดียวเพื่อให้คุณเข้าใจว่าบางสิ่งที่คุณเรียกว่า ‘ฉัน’ เป็นเพียงการวางเงื่อนไขและโปรแกรมหลายๆ อย่างในตัวคุณ”

หัวใจของคำสอนทางจิตวิญญาณของหนังสือเล่มนี้คือการตระหนักรู้ (awareness) โดยเฉพาะการตระหนักรู้ในตัวเอง และการรู้จักตัวเอง เราจะเข้าใจโลกได้อย่างไร ถ้าเรายังไม่เข้าใจแม้แต่ตัวเอง? เราจะเปลี่ยนตัวเองได้อย่างไรถ้าเรายังไม่รู้ทันจิตใจตัวเอง? เราจะมีสัมพันธ์กับผู้คนอย่างราบรื่นได้อย่างไรถ้าเรายังไม่เท่าทันความขัดแย้งในใจเราเอง? ผู้เขียนซึ่งเป็นทั้งนักจิตบำบัดและนักบวชผู้ไม่ติดกรอบ จึงบอกเราว่าเราต้องรู้จักโลกภายในของเราเสียก่อน ด้วยการเฝ้าดูสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเรา โดยไม่ตัดสินหรือตีตรา

Awareness : คนไม่รู้จักตัวเอง ผสานความเข้าใจทางจิตวิญญาณเข้ากับคำสอนทางจิตวิญญาณผ่านการบรรยายที่เปี่ยมชีวิตชีวาและตรงไปตรงมาพร้อมเรื่องเล่าที่สนุกสนานเฮฮา เพื่อให้เราได้รู้จักตัวเอง เลิกหลอกตัวเอง เท่าทันกลไกของจิตใจ เป็นอิสระจากภาพลวงตาที่แวดล้อมชีวิต ที่สำคัญคือ เปิดพื้นที่ภายในให้ความรักได้ผุดขึ้นในตัวเราอย่างเป็นไปเอง

ข้อมูลหนังสือ