'คัมภีร์ฟ้าทำนาย' คือเรื่องราวของการค้นพบคัมภีร์โบราณ ซึ่งประกอบด้วย "ญาณทัศน์" แห่งชีวิต 9 ประการ ที่จะสั่นสะเทือนการรับรู้ที่เรามีต่อชีวิตและโลกรอบตัว ทั้งยังทำนายถึงการเปลี่ยนผ่าน ของอารยธรรมมนุษย์ในยุคปัจจุบัน เมื่อผสาน "ญาณทัศน์" ต่างๆ เข้าด้วยกัน เราจะเริ่มเข้าใจความหมายและเห็นความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิต มองตัวเองและผู้คนด้วยสายตาแบบใหม่ ความรู้สึกที่เรามีต่อชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไป โลกภายในของเราจะไม่เหมือนเดิม ... แล้ววิถีชีวิต รวมถึงวิธีที่เรามีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนจะก้าวสู่ทิศทางใหม่ที่ไม่คาดคิด โดยให้ 'เรื่องบังเอิญ' เป็นเครื่องนำทาง

ข้อมูลหนังสือ

  • คัมภีร์ฟ้าทำนาย (พิมพ์ครั้งที่ 2)
  • แปลจากหนังสือ: The Celestine Prophecy
  • ผู้เขียน: James Redfield
  • ผู้แปล: อัฐพงศ์ เพลินพฤกษา
  • สำนักพิมพ์: โอ้มายก้อด
  • จำนวนหน้า: 328 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — ตุลาคม 2562
  • ISBN: 9786167832111-2