คุณคือ “ผู้ชายแสนดี” (Nice Guy) หรือเปล่า?

ผู้ชายแสนดีคือคนที่เป็น “คนดี” เกินใคร แต่ชีวิตตัวเองกลับไม่ค่อย “ดี” เท่าไหร่ ทั้งที่เป็น “คนดี” แต่ชีวิตพวกเขากลับไม่โอเคเสียที การงานมักไม่ก้าวไกลเท่าที่ควร ความรักมักไม่สมหวัง ความสัมพันธ์มักมีปัญหา ไม่ได้ใช้ชีวิตเต็มศักยภาพที่มี

ผู้เขียนซึ่งเป็นนักจิตบำบัดแถวหน้าจะไขปัญหาให้คุณเข้าใจว่าทำไม พร้อมเสนอแนวทางใหม่ให้ “ผู้ชายแสนดี” มีชีวิตอย่างที่คู่ควรและเป็นตัวเอง หยุดแสวงหาการยอมรับจากผู้คน กำหนดขอบเขตและรับมือกับความขัดแย้งอย่างซื่อตรง สร้างสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างแท้จริง คุณจะได้เข้าใจ…

  • รูปแบบ ความคิด จิตใจและพฤติกรรมของ “ผู้ชายแสนดี”
  • ลักษณะร่วม ของ “ผู้ชายแสนดี” ที่ขัดขวางความสำเร็จในชีวิตและความสัมพันธ์
  • เป้าหมายหลัก ในชีวิตของ “ผู้ชายแสนดี” ที่ส่งผลทำลายตัวเอง
  • สมมติฐาน “ลับ” ในการใช้ชีวิตที่ “ผู้ชายแสนดี” ไม่รู้ตัว (และไม่ได้ผล)
  • เหตุผล ที่การเป็น “ผู้ชายแสนดี” ไม่อาจมัดใจใคร (โดยเฉพาะสาวๆ)
  • วิธี “เห็นแก่ตัว” ให้ชีวิตดีขึ้น ผู้คนนับถือ และคนใกล้ชิดมีความสุข
  • แนวทางเยียวยาตัวเอง จากการเป็น “คนดี” และอาการ “แสนดี” ฯลฯ

No More Mr. Nice Guy คือหนังสือที่ผู้หญิงอ่านได้ ผู้ชายอ่านดี โดยเฉพาะผู้ชายแสนดี เพื่อคุณจะได้มีชีวิตดีๆ กับเขาเสียที

 

ข้อมูลหนังสือ