แรกที่เห็นหนังสือเล่มนี้ ไม่คิดจริงๆ ว่ามันจะดีขนาดนี้ ไม่คิดว่าเนื้อหาจะมีอะไรมากไปกว่าคำสอนทางพุทธที่เคยได้ยินได้ฟังมาตลอด ยิ่งเห็นชื่อหนังสือ The Power of Now ก็ยิ่งไม่ได้สนใจ แถมยังรู้สึกเบื่อเพราะคิดว่าคงมีคนพูดเรื่องทำนองนี้ไว้มากเกินพอแล้ว แต่ปราฏกว่าคิดผิด คิดผิดไปมาก อะไรบางอย่างทำให้หนังสือเล่มนี้มีความพิเศษ ผู้เขียนใช้ถ้อยคำพาเราเข้าสู่มิติที่เกินกว่าถ้อยคำจะไปถึง ใช้การอธิบายเพื่อให้เราหยั่งถึงภาวะที่เกินอธิบาย สู่ความเข้าใจที่ข้ามพ้นความคิด สู่พื้นที่ที่การเยียวยาและการตื่นรู้รอคอยเราอยู่ ให้เราเกิดสัมผัสใหม่ๆ ที่จะเอื้อให้เกิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ทั้งในชีวิตส่วนตัว ในความสัมพันธ์ และในสังคม เป็นหนังสือที่มุ่งสู่ประสบการณ์ของผู้อ่าน มากกว่าให้แนวคิดความเชื่อไว้ยึดถือ มันเป็นหนังสือที่ดีจริงๆ ครับ เพียงแต่เราต้องให้เวลากับมันสักนิดและอย่าอ่านด้วย “ความคิด” มากเกินไป แต่ใช้อารมณ์ความรู้สึกและทั้งเนื้อทั้งตัวของเราอ่าน...

ข้อมูลหนังสือ