เธอคิดอะไรเธอก็ได้รับอย่างนั้น เธอกลัวสิ่งไหนเธอก็ดึงดูดสิ่งนั้นเข้าสู่ชีวิตตัวเอง สิ่งใดที่เธอต่อต้านสิ่งนั้นจะคงอยู่ สิ่งใดที่เธอเพียงมองดูสิ่งนั้นจะหายไป เพื่อให้โอกาสเธอได้สร้างขึ้นใหม่อีกครั้งถ้าต้องการ หรือจะเขี่ยมันออกไปจากประสบการณ์ชีวิตตลอดกาล สิ่งที่เธอเลือกคือสิ่งที่เธอจะมีประสบการณ์ เธอไม่อาจมีและไม่อาจสร้างสังคมที่ปรารถนาและใฝ่ฝันมาช้านาน จนกว่าจะเห็นปัญญาและกระจ่างชัดถึงปรมัตถ์สัจจ์ที่ว่า สิ่งที่เธอทำแก่ผู้อื่นเธอก็ได้ทำแก่ตัวเอง สิ่งที่ไม่ได้ทำให้ผู้อื่นเธอก็ไม่ได้ทำให้ตัวเองด้วย ว่าความเจ็บปวดของผู้อื่นก็คือความเจ็บปวดของตัวเธอ ความเบิกบานของผู้อื่นก็คือความเบิกบานของเธอด้วยเช่นกัน ว่าเมื่อเธอปฏิเสธส่วนใดส่วนหนึ่งของมัน ถือว่าเธอกำลังปฏิเสธส่วนนั้นของตัวเธอเอง หยุดมองตัวเองว่าแยกจากคนอื่น ไม่มีสักสิ่งในเอกภพนี้ที่จะดำรงอยู่อย่างแยกขาดจากสิ่งอื่น เนื้อในของทุกสิ่งล้วนเชื่อมโยงกันอยู่ ขึ้นต่อกันและกัน มีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ทอสานโยงใยเข้าด้วยกันเป็นเนื้อแห่งชีวิต

ข้อมูลหนังสือ