ฉันคือกวีใช่ไหม

หรือเป็นแค่คนเหงา

ฉันคือกวีใช่ไหม

หรือเป็นแค่เหยื่อของสายลมที่หดหู่

ฉันไม่ได้เขียน เพื่อให้คุณรู้

ฉันเพียงแค่เผลอ

ให้ตัวอักษรเป็นมัคคุเทศก์

พาฉันท่องเที่ยว

จากสมองของฉันสู่ใจของคุณ

ตุล เป็นคนที่ใช้ภาษาสะท้อนแง่คิดมุมมองส่วนตัวผ่านปลายปากกาได้ยอดเยี่ยมคนหนึ่ง ผลงานของเขาทั้งงานเพลงหรือบทกวี เปรียบเปรยเรื่องของความรัก การใช้ชีวิต รวมถึงเนื้อหาเสียดสีการเมืองที่มาจากประสบการณ์ตรง เช่นเดียวกับผลงานล่าสุดเล่มนี้ 'นิทราชั่วรินดร์ ความทรงจำไม่อาจลบ' คือความลงตัวที่สุดของผลงานของเขาในฐานะกวี

ข้อมูลหนังสือ