เรื่องสั้นเล่มนี้แสดงถึงความโดดเดี่ยวของยุคสมัยอันปวดร้าว อวลด้วยบรรยากาศแห่งความสิ้นหวัง ทรงพลังทุกตัวอักษร

ข้อมูลหนังสือ