ผลงานเล่มใหม่ล่าสุดของอ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์ นักเขียน Shortlist รางวัลซีไรต์ นิยายเรื่อง “อีกไม่นานเราจะสูญหาย”

เธอกลับมาด้วยผลงานรวมเรื่องสั้นที่มีคอนเซ็ปต์ชัดเจน นั่นคือการตามหาตัวตนของมนุษย์ผ่านการสืบเสาะเข้าไปในจิตวิญญาณ มิติเวลา โปรแกรมคอมพิวเตอร์มนุษย์กึ่งหุ่นยนต์ AI ตุ๊กตายางไร้ชีวิต โมเลกุลในร่างกาย การเป็นอมตะ รวมถึงความสงสัยต่อตัวตนที่สั่นคลอนของเพศสภาพ

ตอบคําถามที่ว่ามนุษย์ต้องการอะไรในชีวิต พวกเขาต้องการเป็นอมตะ พวกเขาต้องการความเปลี่ยนแปลง พวกเขาต้องการให้ถึงเป้าหมายสูงสุด แต่พวกเขาอาจจะหลงลืมไปว่าลําพังการมีชีวิตอยู่ อาจจะแค่ต้องการใครสักคน หรือความรัก ความเข้าใจที่เรียบง่าย “ในเงาคือเราผู้ซ่อนเร้น” เล่มนี้จึงเป็นเหมือนภาพฉายตัวแทนของมนุษย์ที่กําลังค้นหาอย่างไม่สิ้นสุด การเผชิญหน้ากับความโดดเดี่ยว กับคําถามที่ไม่มีคําตอบว่าพวกเขามาจากไหน จะไปสู่ที่ใด เป็นคําถามที่ดูลึกลับเหมือนไร้คําตอบ

“ในเงาคือเราผู้ซ่อนเร้น” อาจจะเป็นการตั้งคําถามที่เรียบง่าย ลึกซึ้ง ด้วยภาษาที่งดงามราวบทกวีของอ้อมแก้ว กัลยาณพงศ์ และนี่คือผลงานที่ท้าทายเล่มใหม่ของเธอ ที่จะพาผู่้อ่านไปไกลจนถึงเซลล์ภายในที่ฝังคําตอบในใจกลางเอกภพของมนุษย์ที่ซึ่งซ่อนเร้นคําตอบี่แสนเดียวดาย

ข้อมูลหนังสือ