ขัปปะ เป็นเรื่องแนว Gulliver's Tale เรื่องราวเกี่ยวกับตัวละครเอก ไปเยี่ยมเยียนเมืองต่างแดนโดยอาศัยตัวขัปปะในนิทานพื้นบ้านของญี่ปุ่นมาเป็นแกนกลางในการเล่าเรื่อง

ขัปปะเป็นสัตว์น้ำตัวเขียว หน้าตาคล้ายกบ บางทีก็อ่อนโยน บางทีก็ชั่วร้าย แต่ในเรื่องของ อะคุตะงาวะ พวกขัปปะมีข้อบกพร่องที่มีความเป็นมนุษย์ แน่นอนอะคุตะงาวะวาดภาพตัวเองเป็นขัปปะตัวที่มืดหม่นในเรื่องและสังคมขัปปะที่เขาเขียนถึงนั้นก็คือสังคมมนุษย์ที่เขาอาศัยอยู่

ข้อมูลหนังสือ