ตำนานนิรันดร์ หรือ “The Immortal Story” เป็นเรื่องหนึ่งที่รวมอยู่ในหนังสือ Anecdotes of Destiny โดยว่าด้วยเรื่องราวของ มิสเตอร์เคลย์ เศรษฐีชราผู้เชื่อมั่นในอำนาจและอิทธิพลของตนด้วยความนิยมข้อเท็จจริงที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้มากกว่าเรื่องเล่ายกเมฆหลอกลวง มิสเตอร์เคลย์จึงได้วางแผนเปลี่ยนตำนานที่เล่าขานกันในหมู่กะลาสีเรือให้กลายเป็นความจริงเพื่อให้กะลาสีเรือคนหนึ่งบนโลกสามารถ เล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบพร้อมรายละเอียดทุกประการตามที่ได้เกิดขึ้นกับเขาจริงๆ 

การนำเรื่องเล่ามาสร้างให้เป็นความจริงอย่างที่เศรษฐีชราทำ แทนที่จะนำความจริงไปถ่ายทอดเป็นเรื่องเล่าดังเช่นนักเล่าเรื่องทั่วไปนั้นก็เหมือนการบวกเลขกลับทาง คือแทนที่จะบวกจากหลักหน่วยซึ่งอยู่ทางขวามาก่อน กลับไปเริ่มจากทางด้านซ้าย ผลลัพธ์ก็คือ เขาจะพบว่าผลรวมที่ได้ออกมานั้นผิดพลาดและสมุดบัญชีของเขาก็จะไร้ค่าใดๆ

สำหรับเล่มนี้ ท่านผู้รักการอ่านเป็นทุนคงจะถูกชะตาได้ไม่ยาก ประการแรก เพราะเนื้อเรื่อง (story) นั้นเกี่ยวกับมนต์ขลังและความมหัศจรรย์ของการเล่าเรื่อง (storytelling) เป็นลักษณะเรื่องเล่าซ้อนเรื่องเล่า ซึ่งประกอบด้วยเรื่องเล่าปากต่อปาก, เรื่องเล่าผ่านตัวหนังสือในลักษณะของพระวจนะ และเรื่องแต่งที่มีบทบาทเหนือชีวิตตัวละคร

นอกจากนั้น พลังของตัวหนังสือ และจินตนาการทางความคิด ทางการเขียนที่ผ่านเรื่องเล่าในลักษณะกึ่งนิทานปรัมปราเป็นเทคนิคที่ ไอแซค ไดนีเสน เขียนออกมาได้แพรวพราว

ข้อมูลหนังสือ