เรื่องเล่ารอบกุฏิน้อย ของ วัน ณ จันทร์ธาร เป็นการรวมเรื่องสั้นที่เล่าผ่านประสบการณ์การใช้ชีวิตที่เชียงใหม่ หนังสือเล่มนี้จึงแนบชิดกับความสัมพันธ์ระหว่างชนบทสิ่งแวดล้อมและเรื่องราวของสิงสาราสัตว์ต่างๆ ที่ผู้เขียนได้สัมผัส อันเป็นความผูกพันที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสุข ทุกข์ เศร้า หรรษา ร่าเริง และบางอารมณ์เราอาจจะหัวเราะพร้อมกับน้ำตาซึมไปได้ 

หนังสือเล่มนี้เป็นการกลับมาของนักเขียนหญิงที่ดีที่สุดเล่มหนึ่ง

ข้อมูลหนังสือ