ความคิดของฟูโกต์มีผลต่อการปลดเปลื้องความคิดคนให้มีความมั่นใจ ในอำนาจของตัวเองมากขึ้น ทำให้มีเสรีภาพซึ่งกว้างขึ้น มากกว่านักคิด หรือนักปฏิวัติอื่นๆ ในศตวรรษที่ 20 นี้ ไม่ว่าจะเป็นเลนิน เหมาเจ๋อตุง โฮจิมินห์ เช กูวารา ฌอง ปอล ซาร์ตส์ เพราะถ้าเปรียบเทียบโดยจำนวนความคิดของซาร์ตส์ ส่งผลต่อปัญญาชนของโลก ส่วนความคิดของนักปฏิบัติมาร์กซิสต์ดังกล่าวเคยส่งผลต่อ ความคิดของผู้ใช้แรงงาน ชาวนาในรัสเซีย จีน และประเทศ "โลกที่สาม" อื่นๆ อาจจะรวมกัน ประมาณครึ่งหนึ่งของประชากรในโลก แต่ความคิดของฟูโกต์ส่งผลต่อคนต่ำต้อย ด้อยสิทธิ รวมทั้งผู้ใช้แรงงาน ชาวนา ผู้หญิง พวกที่ถูกกด เช่น เด็ก คนแก่ คนไข้ นักโทษ กลุ่มเกย์ เลสเบี้ยน คนจน คนจร ชาวสลัม คนพิการ รวทั้งต่อการต่อสู้ของประชากรทั้งหมดในประเทศ อดีตอาณานิคม (post colonials) ซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ ซึ่งอาจจะมากถึง 80-90 เปอร์เซ็นต์ของประชากรโลก

ข้อมูลหนังสือ

  • มิเชล ฟูโกต์
  • ผู้เขียน: ธีรยุทธ บุญมี
  • สำนักพิมพ์: วิภาษา
  • จำนวนหน้า: 220 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — เมษายน 2563
  • ISBN: 9786167801025