ทำความรู้จักกับ "มิเชล ฟูโกต์" นักปรัชญาคนสำคัญของโลก ที่ปลดเปลื้องความคิดของคนในศตวรรษที่ 20 ให้มีความมั่นใจในอำนาจของตนเองมากขึ้น ทำให้มีเสรีภาพที่กว้างขึ้น ซึ่งผู้เขียนได้อธิบายที่มาทางความคิดของฟูโกต์ในเชิงปรัชญา รวมทั้งเหตุผลว่าเหตุใดเขาจึงเสนอแนวคิดบางด้านออกมา อาทิ Archeology, Governmentality, Genealogy และอื่นๆ อีกมากมาย รวมทั้งศึกษาคุณูปการของมิเชล ฟูโกต์ การวิเคราะห์วาทกรรมของฟูโกต์ ตลอดจนผลงานต่างๆ ของเขา ซึ่งถ่ายทอดด้วยภาษาที่ไม่ซับซ้อน กระชับ เข้าใจง่าย และมีคุณค่าแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง

ข้อมูลหนังสือ