โจทย์ใหญ่ในหนังสือเล่มนี้ได้แก่การตั้งคำถามว่าการปฏิวัติเริ่มต้นขึ้นเมื่อไรด้วยเหตุผลกลใด และเพื่อจุดหมายอะไร ทำไมคนในสังคมถึงต้องทำการปฏิวัติ เมื่อมองกลับไปผมก็รู้สึกแปลกใจที่ทำไมมาตั้งคำถามกับการปฏิวัติเสียยกใหญ่ในขณะนี้ก็ในเมื่อเราอยู่ในสังคมและการเมืองที่มีการกบฏปฏิวัติรัฐประหารทั้งสิ้น 17 ครั้ง เฉลี่ยแล้วทุก 4 ปี 7 เดือนในระยะเวลา 80 ปีของการสถาปนาระบอบประชาธิปไตยในสยามประเทศ แต่ผมก็ไม่เคยอยากลงไปค้นคว้าศึกษาถึงความหมายและนัยของการปฏิวัติเลย กรอบและความเชื่อในการพิจารณาปัญหาการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศโลกที่สามไม่จำเป็นต้องเดินไปบนฐานคิดแบบวันเวย์ของตะวันตกอีกต่อไปการปฏิวัติไม่จำเป็นต้องดำเนินไปภายใต้การนำของพรรคปฏิวัติที่มีการจัดตั้งมวลชนอันกว้่างใหญ่ไพศาล ไม่จำเป็นต้องมีอุดมการณ์ปฏิวัติที่เป็นสากลและมีชนชั้นเดียวที่แน่นอน มวลชนปฏิวัติก็ไม่จำเป็นต้องมีจิตสำนึกทางการเมืองก่อน กล่าวโดยรวมๆ เงื่อนไขและปัจจัยของการปฏิวัติแบบที่เราเคยศึกษาและเชื่อกันมานาน บัดนี้ถูกทำให้ไร้ความหมายและความจำเป็นไปหมดสิ้น....

ข้อมูลหนังสือ

  • กำเนิดและความเป็นมาของการปฏิวัติ
  • ผู้เขียน: ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
  • สำนักพิมพ์: วิภาษา
  • จำนวนหน้า: 199 หน้า
  • พิมพ์เมื่อ: มกราคม 2556
  • ISBN: 9786167801001