หนังสือเล่มนี้ฉายภาพมิติเล็ก ๆ ของตึกใหญ่อย่างสาธรยูนีคเท่านั้น เรื่องราวอีกเป็นจำนวนมากอยู่นอกเหนือหนังสือไปจนถึงการรับรู้ เรื่องราวอีกเป็นจำนวนมากก็ยังคงเป็นความลับ ความลับที่ผู้เขียนไม่รู้ ความลับที่ผู้เขียนรู้แต่เขียนไม่ได้ ความลับที่เมื่อเปิดเผยก็เสี่ยงภัย การพูดความจริงมักจะทำให้ผู้พูดเสี่ยงตายและตายเป็นปัญหามานับเป็นพันปี ในกรีกโบราณ Parrhesia

คือการพูดความจริงที่เสี่ยงภัยที่ทำให้ผู้พูดถึงแก่ชีวิตได้ การพูดความจริงในหลาย ๆ ที่จึงต้องมีการคุ้มครอง แต่เมื่อไม่มีใครคุ้มครองก็ทำให้มีเพียงบางอย่างเท่านั้นที่เปิดเผยออกมา ความตายที่โหดเหี้ยมย่อมไม่ใช่วิถีที่มนุษย์ในสภาวะสมัยใหม่พึงปรารถนา แต่ความใคร่อยากรู้ที่จะเรียนรู้เพื่อขยายขอบเขตของความทรงจำเพื่อเพิ่มความเข้าใจย่อมเป็นสิ่งที่น่าพิสมัย ไม่ว่าข้อมูลเหล่านี้จะออกมาจากปากของใคร มาจากคนกลุ่มไหน มาจากเพศไหน นี่เป็นแค่ผงธุลีแห่งความรู้และข้อมูลที่จะให้แง่คิดและตั้งคำถามกันต่อไป

ข้อมูลหนังสือ

  • Ghost Tower & ME เรื่องของตึกร้างสาธรยูนีค
  • ผู้เขียน: พรรษิษฐ์ ต่อสุวรรณ
  • สำนักพิมพ์: Li-Zenn Publishing
  • จำนวนหน้า: 288 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — กันยายน 2560
  • ISBN: 9786167800936