วาทกรรมของ "ปีเตอร์" และ "อลิสัน สมิธสัน" นอกจากจะทำให้เราย้อนมามองความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรมและผู้คนรอบตัว ยังทำให้เราเข้าใจคำสอนของ "วิทรูเวียส" ได้ดีขึ้นว่า สถาปนิกไม่สามารถจะใช้ชีวิตอยู่ภายในวงจรอันจำกัดของสาขาวิชาชีพสถาปัตยกรรม แต่จำเป็นจะต้องเข้าใจความเป็นไปของโลก รวมทั้งศาสตร์อื่น ๆ สิ่งที่ปีเตอร์และอลิสัน สมิธสัน สอนเราเพิ่มเติมจากวิทรูเวียสก็คือ สถาปนิกจำเป็นต้องมีความรับผิดชอบต่อผู้คน ในสังคม แม้ในยามที่ทิศทางความเป็นไปของสังคมมุ่งไปที่ความฟุ้งเฟ้อมากมายเกินจำเป็น หน้าที่ของเราคือการชี้นำให้สังคมเห็นถึงสมดุลและภาวะความพอดี ที่ไม่ได้ถูกแสดงออกในรูปแบบของงาน สถาปัตยกรรมเท่านั้น แต่ปรากฏขึ้นในแก่นความคิดของการสร้างงานสถาปัตยกรรม อันสัมพันธ์กับวิถีชีวิต และการใช้งาน ที่ในที่สุดแล้ว อาจมีพลังอำนาจในการเปลี่ยนแปลงสังคม ให้คืนสู่ความสุขความพอใจ ในสิ่งธรรมดาสามัญ อันยั่งยืน

ข้อมูลหนังสือ

  • ปีเตอร์ สมิธสัน บทสนทนากับนักเรียน
  • ผู้เขียน: Peter Smithson
  • ผู้แปล: ต้นข้าว ปาณินท์
  • สำนักพิมพ์: Li-Zenn Publishing
  • จำนวนหน้า: 176 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2560
  • ISBN: 9786167800868