หลักการออกแบบสสถาปัตยกรรม เกณฑ์และแนวทางในการออกแบบห้องสำคัญต่างๆภายในบ้าน รวมถึงการออกแบบสภาพแวดล้อมให้เข้าถึงการใช้สอยได้สะดวก และหลักการจัดองค์ประกอบในการออกแบบเพื่อความสวยงามภายในอาคาร เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

ข้อมูลหนังสือ