แน่นอนว่าเปลือกและพื้นผิวภายนอกนั้นไม่ใช่สิ่งเดียวที่สร้างความหมายและมีความสำคัญต่องานสถาปปัตยกรรม แต่ก็กลายเป็นประเด็นสำคัญที่ได้รับการถกเถียงในโลกสภาปัตยกรรมนับตั้งแต่ กอตฟรีต เซมเปอร์ (Gottfried Semper) ได้สร้างทฤษฎีแห่งเปลือก หรือ Bekleidung Theory ขึ้น สถาปนิกในยุคต่อมา เช่น ออตโต วาคเนอร์ (Otto Wagner) อดอล์ฟ โลส (Adolf Loos) เลอ คอร์บูซิเอร์ (Le Corbusier) คาร์โล สคาร์ปา (Carlo Scarpa) ล้วนพยายามตีความ ความหมายของเปลือกหรือ Cladding นี้ผ่านพื้นผิวภายนอกของงานสถาปัตยกรรม และก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่สถาปนิกทั้งสี่ จะกลายเป็นตัวละครเอกในหนังสือชื่อ On Weathering, The Life of Buildings in Time เล่มนี้ที่กล่าวถึงชีวิตของงานสถาปัตยกรรม จากการเปลี่ยนแปลงของเปลือกและพื้นผิวภายนอก ภายใต้กาลเวลา

ข้อมูลหนังสือ

  • ปรากฏ-กาล: ชีวิตของงานสถาปัตยกรรมผ่านกาลเวลา
  • แปลจากหนังสือ: On Weathering, The Life of Buildings in Time
  • ผู้เขียน: Mohsen Mostafavi , David Leatherbarrow
  • ผู้แปล: ต้นข้าว ปาณินท์
  • สำนักพิมพ์: Li-Zenn Publishing
  • จำนวนหน้า: 155 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2558
  • ISBN: 9786167800462