สายาห์สาละวน ดูเหมือนเป็นนวนิยายย้อนยุคไปสู่พล็อตเรื่องแบบเก่า
พระเอกปลอมตัวเพื่อพิสูจน์ความรักที่แท้จริง ทั้งเรื่องเต็มไปด้วยกลิ่นหวานหอมของความรัก
ความเข้าใจผิด ปมของการสลับสันเปลี่ยนและความบังเอิญที่ลงตัว

ข้อมูลหนังสือ