ชีวิตที่มีเรา แสดงให้เห็นถึงความห่วงใยกันและกันในครอบครัว เนื้อเรื่องอ่านสบายเต็มไปด้วยภาพชีวิตประจำวันที่ชวนขบขัน และชวนให้เห็นมุมมองธรรมะได้ทุกชั่วขณะจิตและสุดท้ายแล้วก็ยังย้ำถึงความเป็นอนิจจังของทุกสรรพสิ่งด้วย

ใช่ไหม- เราควรใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง ชื่อชุดตรงกับความตั้งใจของผู้เขียนที่อยากบอกผู้อ่านว่า เราควรใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวัง ...อย่างที่ท่านพุทธทาสได้เตือนเรามาก่อนแล้วว่า “ระวังชีวิตมันจะกัดเอา”

มานินทาทุกข์ของตัวเองกันเถิด สนุกจะตายไป

ข้อมูลหนังสือ

  • ชีวิตที่มีเรา รัก-ห่วง-เข้าใจ
  • ผู้เขียน: ชมัยภร แสงกระจ่าง
  • สำนักพิมพ์: คมบาง
  • จำนวนหน้า: 100 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — พฤษภาคม 2559
  • ISBN: 9786167787220