ในเวิ้งฟ้าอันไพศาล เล่มนี้เป็นอีกก้าวของการกล่าวถึงสัจธรรมของชีวิต นั่นคือ ‘ความตาย’ ซึ่งเป็นประเด็นที่เขียนขยายออกมาเป็นนวนิยายได้อย่างล้ำลึกและซับซ้อน โดยล้วงลึกเข้าสู่ปมของตัวละครอันเกิดขึ้นหลังความตายของคู่ชีวิต พัฒนาไปสู่กันปรับตังปรับใจ และเรียนรู้ถึงสัจธรรมอันแน่นอน

ในเวิ้งฟ้าอันไพศาล จะเป็นนวนิยายที่ทำให้คุณหันกลับมามองชีวิตอย่างมีสติ เข้าใจ และปล่อยวางได้บ้าง อย่างน้อยคุณคงต้องตั้งคำถามถึงสิ่งที่เป็นอยู่ และมองมันอย่างเข้าใจ ที่สำคัญคือ นี่ไม่ใช่นวนิยายของคนอ่านสูงวัย หากเป็นเรื่องที่อ่านได้ทุกวัย

วรรณกรรมเป็นหนทางแห่งความเข้าใจชีวิต การอ่านเปิดทางให้ชีวิตคุณ

ข้อมูลหนังสือ

  • ในเวิ้งฟ้าอันไพศาล
  • ผู้เขียน: ชมัยภร แสงกระจ่าง
  • สำนักพิมพ์: คมบาง
  • จำนวนหน้า: 296 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — ตุลาคม 2558
  • ISBN: 9786167787183