ผลงานของมัคคุเทศก์ดีกรีปริญญาโทสาขาโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่แนะนำ ๓๐ ปราสาทน่าเที่ยวชมในเมืองพระนคร อดีตราชอาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๘ ปราสาทแต่ละแห่งนอกจากผู้เขียนจะเล่าถึงประวัติความเป็นมา สิ่งที่น่าสนใจ และความสำคัญแล้ว ผู้เขียนยังชี้จุดที่ไม่ควรพลาดชมของปราสาทแต่ละแห่ง พร้อมด้วยความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวเนื่องกับประวัติศาสตร์ขอม เกร็ดเรื่องเล่าเทพเจ้าและวรรณกรรมโบราณของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อันเป็นที่มาของภาพสลักหินอันงดงามที่ตกแต่งปราสาทแต่ละแห่ง ไปเที่ยวชมปราสาทหินพร้อมหนังสือ ๓๐ ปราสาทขอมในเมืองพระนคร จะทำให้คุณได้ชมปราสาทหินอย่างรู้จริง

ข้อมูลหนังสือ