หิมะ พระจันทร์ ดอกไม้ สวนญี่ปุ่น นำเสนอทั้งข้อมูลและภาพประกอบกว่าสองร้อยภาพ โดยเริ่มจากการนำเสนอสุนทรียภาพในวัฒธรรมญี่ปุ่นในบท "หิมะ" จากนั้นจึงเข้าสู่การให้ข้อมูลของแนวคิดทางศาสนา ข้อมูลประวัติศาสตร์และตัวอย่างสวนในบท "พระจันทร์" และปิดท้ายด้วยข้อมูลเทคนิคเกี่ยวกับองค์ประกอบพื้นฐานของสวนในบท "ดอกไม้" ถ่ายทอดโดยผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยตรง ผ่านการออกแบบมาอย่างสวยงาม เป็นหนังสือที่ช่วยเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

ข้อมูลหนังสือ