โลกกำลังเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว เราอยู่ในยุคเปลี่ยนถ่ายจากการใช้แบงค์ไปเป็นการใช้เงินดิจิทัล และมากกว่านั้นในเรื่องการลงทุนก็กำลังจะข้ามกฎเกณฑ์เก่าๆ ไปสู่โลกการลงทุนที่แปลกใหม่ ซึ่งทุกอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ เราควรจะต้องศึกษา เรียนรู้ และเริ่มต้นก่อนใคร

ข้อมูลหนังสือ