บางด้านของนิสัย ผมไม่เคยรู้สึกว่างานเขียนเป็นความว้าเหว่หรือโดดเดี่ยวอย่างที่คนหนุ่มสาวหลายคนในยุคนี้คิดอย่างนั้น ฉากกับตัวละครมากมายล้วนเป็นความมีชีวิตผมเชิญเขามาเป็นดาราบนหน้ากระดาษแล้วเขียนถึงบรรดาเขาอย่างราบรื่น ถึงวันเวลาเก่าก่อนซึ่งเคยเป็นของเรา

ข้อมูลหนังสือ