ในความฝัน non fiction article ของเมนูบ้านท้ายวัง ‘รงค์เรียกผลงานชุดนี้ของเขาว่า “โครงกระดูกในตู้ฉบับสามัญชน”  “โครงกระดูกในตู้” หรือ Skeleton in the closet ในสำนวนอังกฤษคือความลับของครอบครัวที่มักปกปิดมิให้คนนอกตระกูลรับรู้ แต่ ‘รงค์ เขียนออกมาอย่างสัตย์ซื้อต่อตัวเองและต่อความหลังมันไม่เพียงเป็นบันทึกของผู้คนในตระกูลเท่านั้นแต่ยังคล้ายเป็นบันทึกของเมืองโพธาราม ก่อนและหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 คือบันทึกของปลาและลุ่มน้ำแม่กลอง ภาคกลางประเทศไทย

ข้อมูลหนังสือ

  • เมนูบ้านท้ายวัง
  • ผู้เขียน: 'รงค์ วงษ์สวรรค์
  • สำนักพิมพ์: The Writer’s Secret
  • จำนวนหน้า: 299 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 — มีนาคม 2560
  • ISBN: 9786167751962