ฟักคิดว่าตัวเขาเองนั้นไม่มีอะไรจะต้องสูญเสียอีกแล้วหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในตลอดเวลาที่ผ่านมาเขามีแต่ความสิ้นหวังดังนั้นสิ่งที่ตัดสินใจจะทำลงไปนั้นไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรเขาก็ไม่มีทางที่จะตกต่ำลงกว่านี้ได้อีกเขาได้ลงมาถึงขีดสุดลงมาถึงตำแหน่งปลายแถวสุดท้ายแล้วถ้าแม้นว่าจะต้องตกเป็นฝ่ายเสียหายต่อการกระทำที่ตัดสินใจครั้งนี้เขาก็ยังยืนอยู่ปลายแถวอยู่ดีแต่ถ้าผลออกมาว่า...

ข้อมูลหนังสือ

  • คำพิพากษา
  • ผู้เขียน: ชาติ กอบจิตติ
  • ออกแบบปก: Pongtorn Yimyaem
  • สำนักพิมพ์: หอน
  • จำนวนหน้า: 336 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 52 — พฤษภาคม 2563
  • ISBN: 9786167751948