จักรวาลในหนึ่งย่อหน้า ผลงานล่าสุดของอุทิศ เหมะมูล หนังสือที่รวบรวมเอาบทความการวิเคราะห์วรรณกรรมต่างประเทศไว้ถึง 13 บทความจากนวนิยาย 12 เรื่องที่ได้รับการกล่าวถึงในระดับนานาชาติ เป็นบทความสังเคราะห์ย่อหน้าแรกของนวนิยาย เพื่อถอดรหัส นัยยะ และเนื้อหาเรื่องราวของเรื่องจากย่อหน้าแรก

ข้อมูลหนังสือ

  • จักรวาลในหนึ่งย่อหน้า
  • ผู้เขียน: อุทิศ เหมะมูล
  • สำนักพิมพ์: จุติ
  • จำนวนหน้า: 208 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 1 — สิงหาคม 2561
  • ISBN: 9786167751832