เขาอ่านหนังสือเร็ว แต่เขียนหนังสือช้า กว่าจะได้เป็นเล่มนี้มานั้นนานนักหนา เขาสะสม ศึกษา แล้วจึงค่อยสร้างสรรค์อันเป็นหลักการทำงาน ที่ข้าพเจ้าสรุปจากความสนิทแม้ว่าเขาจะเป็นคนเขียนหนังสือที่เพลิดเพลินกับการใช้ภาษาไปสักหน่อย แต่ก็เป็นลีลาที่พาเขามาจนทุกวันนี้ วันที่เขาได้ดื่มดวงอาทิตย์ และปรีดิ์เปรมเกษมสำราญกับงานหนังสือในหลายฐานะ ขอบคุณหนังสือที่สร้างเขาขึ้นมาและขอบคุณที่เขาได้สร้างหนังสือต่อไปอีกทอดเป็นคนหนังสือเต็มตัว ที่ชัดเจน มั่นคง และทะนงในทุกบรรทัดของตัวอักษร

- ศุ บุญเลี้ยง
จากปกหลัง

ข้อมูลหนังสือ