แม้เป็นความจริงรันทดว่า
การเป็นเจ้าของรถยนตร์นั้นลำบากแทบร้องไห้
แต่รถยนตร์หมายถึงความเคลื่อนไหว (การเดินทาง)
การเดินทางเป็นสายตาของนักเขียน

‘รงค์ วงษ์สวรรค์


on the road
พิมพ์ครั้งแรก ‘รงค์ วงษ์สวรรค์ - ๒ นาฑี
มติชนสุดสัปดาห์ พ.ศ. ๒๕๓๖ 

พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก โดย สนพ.ไรท์เตอร์

ข้อมูลหนังสือ