หลากหลายเรื่องราวใน ‘รอยย่ำที่นำเราไป’ เล่มนี้ หนักแน่นชัดเจนในมุมมองความคิด แยบคายกระจ่างชัดด้วยกลวิธีเขียน นำเสนอ จะอ่านเอาสาระหนักๆ ก็ได้ จะอ่านเบาๆ ก็ไหว แต่แน่นอนที่สุดคือการผสมผสานเชิงชั้นการเขียนเรื่องสั้นระดับ ‘วรรณศิลป์’ กับการเขียนสารคดีท่องเที่ยวแบบ ‘อินดี้’ เข้าด้วยกัน อย่างมีมิติชัดลึกสมบูรณ์แบบ

คำนำโดย ‘ปราย พันแสง

ข้อมูลหนังสือ