หนังสือรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประเภทนวนิยาย ปี 2552 และรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ประเภทนวนิยาย ปี 2552

“นวนิยายชื่อแปลกนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศเซเว่นบุ๊คอวอร์ด ครั้งที่ 6 ประจำปีนี้ และในวันรุ่งขึ้นก็ได้รับรางวัลซีไรต์ประจำปีนี้ด้วย การได้รับรางวัลใหญ่ๆ ถึง 2 รางวัล ก็ต้องนับว่าเป็นนวนิยายยอดเยี่ยมแห่งปีทีเดียว […] นี่คืออำนาจของวรรณกรรมในการสร้างมายาคติ ตามคตินิยมหลังสมัยใหม่ วรรณกรรมมิใช่งานศิลปะแห่งการถ่ายสะท้อนความจริง หากแต่เป็นศิลปะการใช้ภาษาเพื่อประกอบสร้างเรื่องเล่าตามจุดประสงค์ของผู้แต่ง”
ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์

“ลับแล, แก่งคอย จึงเป็นการปะทะกันของเรื่องเล่าสองเรื่อง คือเรื่องเล่าของผู้เล่าเรื่อง และ เรื่องเล่าของแม่ที่ทำลายเรื่องเล่าแรก แต่ความซับซ้อนไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่นั้น เพราะเรื่องเล่าเรื่องแรกของผู้เล่าเรื่องมีการทับซ้อนของความขัดแย้งในตัวตน เป็นเรื่องของตัวตนในภาค ‘ลับแล’ และภาค ‘แก่งคอย’ เรื่องเล่านี้จึงแสดงให้เห็นถึงปฏิทรรศน์ (paradox) แห่งอำนาจของเรื่องเล่า ที่เป็นทั้งการทำลายและสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมา”
รศ. สรณัฐ ไตลังคะ

“หนึ่งในหนังสือที่ทรงพลังที่สุดในรอบห้าปี นอกจากเป็นนวนิยายที่ทรงพลังแล้ว ยังเหมือนเป็นงานวิจัยทางมานุษยวิทยาชั้นดี ที่เก็บข้อมูลด้วยชีวิต เลือดเนื้อ และความรู้สึก”
โตมร ศุขปรีชา

“นี่คือหนึ่งในนักเขียนที่มีศักยภาพมากที่สุดในยุคสมัยของเรา”
วรพจน์ พันธุ์พงศ์

“ต้นแหน หรือ ต้นสมอพิเภก นั้น อุทิศเขียนจนคนอ่าน ‘จดจำ’ ได้เป็นอย่างดี […] รวมถึง ‘ฉากป่า’ ที่สะท้อนถึงความเก่งกาจในการพรรณนาความซับซ้อนในป่า ไปพร้อมๆ กับตัวตนของตัวละคร อย่างเป็น ‘อันหนึ่งอันเดียวกัน’ ได้ จนทำให้เห็น ‘ภาพป่า’ กับ ‘ภาพชีวิตข้างใน’ ของตัวละครไปพร้อมๆ กันอย่างน่าประทับใจ”
ชมัยภร แสงกระจ่าง

“ตัวเอกของ ลับแล, แก่งคอย ที่เป็นผู้เล่า ‘เรื่องเล่า’ ของสามัญชนที่ถูกสร้าง/แต่ง/เขียนขึ้นอย่างจริงๆ ลวงๆ ดีๆ เลวๆ เพื่อนำมาปะทะสังสันทน์กับ ‘เรื่องเล่า’ แบบอื่นๆ (และอาจรวมถึง ‘เรื่องเล่าหลัก’ ของสังคม) จึงไม่ได้พยายามเอ่ยอ้างว่าตนเองยึดโยงอยู่กับความจริงกว่า ถูกต้องกว่า และมีจริยธรรมหรือคุณธรรมมากกว่า ทว่าเขากำลังสร้างประดิษฐกรรมที่มีความงดงามออกมา แล้วพยายามท้าทายผู้สร้าง ‘เรื่องเล่า’ อื่นๆ ว่าให้มาปะทะแข่งขันกันโดยมี ‘ความงาม’ เป็นมาตรวัด/หลักเกณฑ์/ตัวกลางสำคัญ”
"บ๊อบบี้" และ "แบทแมน"

ข้อมูลหนังสือ

  • ลับแล, แก่งคอย (ปกอ่อน)
  • ผู้เขียน: อุทิศ เหมะมูล
  • สำนักพิมพ์: จุติ
  • จำนวนหน้า: 472 หน้า ปกอ่อน
  • พิมพ์ครั้งที่ 22 — กุมภาพันธ์ 2558
  • ISBN: 9786167751566