คนรู้จัก… คำนี้พจนานุกรมไม่ได้เก็บความหมายไว้ เก็บแต่คำว่า คน แปลว่า มนุษย์ และ รู้จัก หมายถึง เคยพบ เคยเห็น และจำได้ รวมความ ‘คนรู้จัก’ คือมนุษย์ที่เคยพบเคยเห็นและจำได้ หลายครั้งหลายคราว คำมันดิ้นได้ คนรู้จัก รู้จักคน คนจักรู้ จักรู้คน คน

ข้อมูลหนังสือ