หันหลังให้พรุ่งนี้ เพราะ… พรุ่งนี้ไม่มี จงดื่มแสงบุหลัน ห่มความหนาวของราตรี และอย่าร้องไห้ โกเมนบนกลีบกระบองเพชร และผืนทรายสีอำพัน นั้นจะเยาะหยัน ดับไฟร้อนด้วยเมรัย และเช็ดราคะบนริมฝีปากอิสตรี จะทุกษ์เทวษไปไย…

ข้อมูลหนังสือ