หอมดอกประดวนเป็นนวนิยายขนาดสั้น (novelette) เป็นวิจิตรกามวรรณกรรมอันลือลั่นมาตลอด 5 ทศวรรษที่ผ่านมา และจะคงความเลื่องลือไปอีกนานตราบนาน “.....การเล่นรักด้วยใจบริสุทธิ์งดงามถือได้ว่าเป็นบุญกริยาและเป็นวิจิตรศิลป์ที่วางวาดไว้ในความทรงจำ” รงค์ วงษ์สวรรค์ กลัดประโยคนี้ไว้ในหนังสือของเขา นี้จะเป็นหลังจากการอ่านเสภาขุนช้างขุนแผน ฉากพลายแก้วซุกซนกับสาวน้อยพิมพิลาไลยในไร่ฝ้าย หรือพระอภัยมณีอาบแสงจันทร์เคล้าคลื่นทะเลกับนางเงือก หรือจะเป็นคู่กากีกับเวนไตยบนฉิมพลีสวรรค์ที่แซมสล้างสลับซับซ้อนด้วยหนามงิ้ว ฯลฯ ย่อมเป็นความลับของเขา เป็นไปได้กระทั่งว่า เขาเพิ่งถอนหายใจเหน็ดหน่ายระคนสุขเมื่อนาฑีที่แล้ว ก่อนจะท้นหลั่งประโยคนี้ออกมา ดังที่กล่าวแล้ว หอมดอกประดวนเป็นเพียงนวนิยายสั้นเป็นหนังสือเล่มบางๆ บนเส้นทางของมันเกลื่อนทั้งเสียงวี้ดว้ายและเสียงปรบมือ สุภาพสตรีบางคนร้องอุธัจใจกับไม้ดอกนี้ “ดอกสัปดี้สีปะดน” หล่อนว่า “ประยงค์ก็ไม่ใช่ ลำดวนก็ไม่เชิง หยาบโลนค่ะ หยาบโลน”

ข้อมูลหนังสือ